HFI-Labanan-ang-COVID-19-Handbook-1

UPDATED NA!

Ang Labanan ang COVID-19 Second Edition Booklet Na Naglalaman Ng Mga Kaalaman Tungkol Sa COVID-19 At Mga Paraan Kung Paano Maiiwasan Ang Mga Variant Nito!

(Isang Praktikal at Kumpletong Gabay Na Swak Sa Bawat Pamilyang Pilipino)

Isang booklet na binuo ng iyong mga kaibigan mula sa HFI, layon ng Labanan ang COVID-19 (Second Edition) ang makapagbigay ng mga napapanahong payo at gabay mahigit isang taon mula nang magsimula ang pandemya na dulot ng COVID-19.

Balikan ang mga paalalang handog ng HFI sa bawat pamilyang Pilipino, at muling ihanda ang sarili sa mga bagong kaalaman na makakatulong sa kaligtasan ng iyong pamilya mula sa COVID-19 at mga variant nito!

Alamin ang SIYAM na BAGAY na dapat nating tandaan upang maiwasan ang pagkakasakit at pagkalat ng COVID-19!

HFI-Labanan-ang-COVID-19-Handbook-2
HFI-Labanan-ang-COVID-19-Handbook-3

Muli, matututunan mula sa Labanan ang COVID-19 (Second Edition) ang mga praktikal na gabay upang mapanatiling ligtas ang sarili at buong pamilya mula sa COVID-19 at mga variant nito. 

Ang booklet ay nahahati sa SIYAM na BAHAGI na tumatalakay sa SIYAM na BAGAY na susi sa proteksyon ng bawat isa at bawat pamilya ngayong pandemya:

  • Pagpapabakuna (BAGONG Bahagi sa booklet!)
  • Pananatili sa Bahay
  • Pagsusuot ng Face Mask at Face Shield
  • Paghuhugas ng Kamay ng 20 Segundo
  • Pag-ubo at Pagbahing sa Tamang Paraan
  • Pagsunod sa Physical Distancing
  • Pag-iwas sa Paghawak ng Mukha
  • Pag-disinfect ng mga Kagamitan at Kapaligiran
  • Pagpapalakas ng Resistensya ng Katawan
HFI-Labanan-ang-COVID-19-Handbook-4

NARITO NA ANG MGA NAPAPANAHONG IMPORMASYON AT GABAY UPANG MAGING LIGTAS ANG PAMILYA MULA SA COVID-19 AT MGA VARIANT NITO!

Buong handang harapin ang bawat araw ngayong panahon ng pandemya!