HETO NA!

Ang COVID-19 Home Preparedness Plan Na Maghahanda sa Inyo

Kung Sakaling May Mag-COVID Positive sa Inyong Tahanan!

(Para sa Mga May Nais Ng Maagap Na Aksyon sa Panahon ng Panganib)

ALAMIN KUNG ANO ANG MGA MAAARI MONG GAWIN UPANG MAKAPAGHANDA!